Co se u schizofrenie děje v mozku?

úvod

Příčinám schizofrenie začínáme zvolna rozumět. Tento oddíl přináší stručné vysvětlení toho, co se děje, jak předpokládáme v mozku u schizofrenie, co způsobuje příznaky a jak fungují léky, které od nich pomáhají ulevit.

 

Některé základní poznatky o mozku

Ze všech orgánů v těle je mozek nejsložitější. Obsahuje mnoho různých částí, které fungují společně a určují myšlenky, činnosti a emoce člověka.

Mozek se skládá z miliard nervových buněk. Nervové buňky spojují různé části mozku a spojují i mozek s jinými částmi těla. Každá nervová buňka komunikuje s ostatními pomocí chemických látek. Tyto látky se nazývají "neurotransmitery" Neurotransmitery přenášejí zprávy z konce jedné nervové buňky na začátek další.Tímto způsobem neprobíhá jen mezi jednotlivými nervovými buňkami, ale také mezi různými částmi mozku a mezi mozkem a ostatními částmi těla. Protože mozek funguje jako celek, účinek v jedné jeho části může vést k dalším účinkům v jiných částech.

Aby jste si udělali obrázek, jak neurotransmiter "mluví" s nervovou buňkou, přestavte si, jak zapadá klíč (neurotransmiter) do zámku (nervová buňka).

 

Co se děje v mozku při schizofrenii?

-U schizofrenie není vše v pořádku v komunikaci mezi nervovými buňkami v mozku.

-Zdá se, že je nerovnováha mezi různými chemickými látkami. V současnosti se nejdůležitějšími dvěma látkami jeví být dopamin a serotonin.

-Chemická nerovnováha nepostihuje jen jednotlivé nervové buňky, ale postihuje i komunikaci mezi různými částmi mozku.

-Chemická nerovnováha postihuje různé části mozku různě, což vede k různým typům příznaků. Pozitivní příznaky (halucinace, bludy) například souvisejí s účinkem dopaminu v určitých částech mozku. Jiné mozkové chemické látky jsou spojeny s negativními příznaky (uzavřenost, nedostatečné soustředění aj.) a potíže v kognici a myšlení.

"Schizofrenie je neviditelná nemoc, a to jí  dělá obtížně léčitelnou"

 

Jak léky  ovlivní můj mozek?

-Léky, které léčí schizofrenii se nazývají antipsychotické léky.

.Antipsychotické léky fungují tak, že chrání oblasti mozku proti chemické nerovnováze.

-Léky nemohou být tak specifické, aby ovlivnili jen jednu část mozku nebo jen jedinou látku. Proto mají různé léky různé příznivé a nepříznivé účinky.

-Všechny antipsychotické léky mohou mít vedlejší účinky. Stupeň vedlejších účinků závisí na předepsané dávce. Novější antipsychotické léky však mají obecně méně vedlejších účinků a jeví se úspěšnější v léčbě celé řady příznaků schizofrenie.

- v současné době musí mnoho lidí se schizofrenií užívat léky dlouhou dobu, i když jsou už zdraví. To proto, aby se zabránilo návratu onemocnění. Léky fungují jen tehdy, když se užívají. Proto je třeba užívat léky pravidelně.

 

Porovnejme schizofrenii s jiným onemocněním-cukrovkou

                                                                            schizofrenie                                                                cukrovka

Je přítomna chemická nerovnováha?                    Ano. Chemických látek v mozku                                 Ano. Insulinu

Může jít často o neviditelné onemocnění?             Ano.                                                                           Ano.
Jak napravit chemickou nerovnováhu?                 -Antipsychotické léky                                                  -Léky

                                                                          - zvládání stresu                                                          -Zvládání stresu

                                                                                                                                                              -dieta

                                                                      

Je léčba náviková?                                             Ne                                                                                  Ano
Jsou třeba pravidelné kontroly?                           Ano                                                                               Ano             
Co se může stát, když vysadím léky?                  Relaps-po několika měsících                                            Problémy s hladinou cukru v krvi,

                                                                                                                                                                 které můžou způsobit kóma      

Je třeba dlouhodobé léčby?                                Ano, v mnoha případech, ale ne ve všech                         Ano mnoha