Deprese a schizofrenie

úvod

Deprese je u schizofrenie častá a může se objevit v kterékoli fázi onemocnění. Depresi však lze léčit. Tento oddíl vysvětluje, proč je důležité rozumět depresi-rozpoznat příznaky a být informován o možnostech léčby.

 

Deprese je u schizofrenie častá

Deprese je u schizofrenie častá. Až tři lidé se schizofrenií ze čtyř mívají někdy v životě příznaky deprese.

 

Deprese se může u schizofrenie objevit ve kterékoliv fázi

Schizofrenie nezastavuje depresi, která se může vyskytnout ve kterékoliv fázi v průběhu nemoci. Depresivní příznaky se často vyskytují v nejčastějších fázích onemocnění, nebo kolem nich-období prodromů, nebo během první epizody, či po jejím odeznění.

 

Zažil jste něco z následujícího?

-Trvale smutná, úzkostná nebo "prázdná" nálada.

-Pocity beznaděje, pesimismu.

-Pocity viny, zbytečnosti, bezmoci.

-Ztrátu zájmu či potěšení z koníčků a činností, které jste míval rád, včetně sexu.

-Sníženou energii.

-Změny v obvyklém režimu spánku a jídla.

-Myšlenky na smrt nebo sebevraždu: pokusy o sebevraždu.

-Trvalé tělesné příznaky, které nereagovali na léčbu, jako je bolest hlavy, poruchy zažívání,  a chronickou bolest.

Poznámka. Ne každý s depresí má všechny tyto příznaky.

Příznaky deprese

Je zásadní rozdíl mezi tím, když je člověk nešťastný a když má depresi. Existují různé druhy deprese, z nich některé jsou těžší než jiné. Jsou-li přítomny příznaky deprese, je důležité o tom říci lékaři nebo opatrovníkovi.

 

Depresivní příznaky může být obtížné odlišit od negativních příznaků a vedlejších účinků léků. To může diagnózu zhoršovat.

 

Důsledky deprese

-Když jsou lidé depresivní, mohou si myslet, že život nemá smysl a mohou zvažovat, že by si život vzali.

-Když jsou lidé depresivní, jejich pochmurný životní postoj může ovlivnit kterékoliv rozhodnutí. Není to nejlepší období činit důležitá rozhodnutí.

-Lidé by se neměli pokoušet dělat věci, v nichž pravděpodobně nebudou úspěšní, nebo které se jim zdají obtížné, pokud se nebudou cítit lépe. Je lepší dát si realistické cíle a pracovat na nich zvolna, kousek po kousku.

 

Jak se léčí deprese?

-Některé antipsychotické léky jsou v léčbě deprese lepší než jiné, zvláště pak novější "atypická" antipsychotika.

-Deprese může reagovat na antidepresivní léky a na stabilizátory nálady. Někdy je třeba užívat je déle (možná roky), aby se zabránilo návratu deprese. Určitě je nutné je užívat nejméně 6 měsíců poté, co se deprese zlepšila.

-Může pomoci psychosociální léčba a poučení o nemoci.

-Pozor na užívání drog nebo alkoholu, neboť ty mohou depresi způsobit nebo ji zhoršovat.

-Ve velmi málo případech se pak využívá moderních druhů elektronvulzivní léčby.

 

Deprese, sebevražda a schizofrenie

"Sebevraždu si nevybíráme: dojde k ní, když bolest překročí schopnosti, jak se s ní vypořádat."

Není pochyb o tom, že se schizofrenií se velmi obtížně vypořádává. Někdy jsou lidé tak ochromění svou nemocí nebo dopadem nemoci na jejich život, že začnou přemýšlet o sebevraždě. A opravdu nejméně jeden ze dvou  lidí se schizofrenií se někdy v životě pokusil si ublížit. Deprese je velmi častým rizikovým faktorem v celé populaci, ale také u schizofrenie. Nemusí to tak být. Nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat, pokud myslíme na sebevraždu, je o tom mluvit.

Sebevražda je téma, o kterém se musí mluvit a kterému lze bránit. Přibývá důkazů o tom, že novější "atypické" antipsychotické léky mohou pomoci s depresi a bránit sebevraždě.

"Svěřit se s tím utrpením je velmi těžké, ale je to první krok na cestě k uzdravení."

 

Jak sám sobě pomoci, když myslím na sebevraždu

1. Pamatuj, že nejde o trvalý stav.

2. Nenechávej si své pocity pro sebe. Řekni o tom svému terapeutovi. Může ti pomoci změnou léků nebo předpisem antidepresiva.

3. Mluv s jinými lidmi. Když mluvíš o svých pocitech nebo o čemkoliv jiném, může to pomoci. Pečlivě si vyber, s kým bys rád mluvil o této velmi osobní krizi.

4. Sniž riziko, že si něco uděláš tím, že budeš daleko od možných způsobů sebevraždy.

5. Pokud se doma neshromažďovat větší množství léků. Jde také o léky, které již nemusíš užívat, ale dosud jsi je nevyhodil.

6. Vyhýbej se alkoholu a jiným lékům, které ti nebyly předepsány.