Drogy, alkohol a cigarety

 

úvod

Cílem tohoto oddílu je upozornit na účinky, které mohou mít drogy, alkohol a cigarety na všeobecné zdraví lidí se schizofrenií. Lidé by si měli být vědomi, že některé drogy, například konopí, mohou mít zvláště škodlivé účinky.

 

Věděli jste to?

-Mnoho lidí se schizofrenií kouří.

-Lidé se schizofrenií jsou těžší kuřáci než běžná populace a obtížněji s tím přestávají.

-Kouření má závažné nepříznivé účinky na celkové zdraví.

-Někteří lidé kouří, protože cítí, že to snižuje vedlejší účinky léků.

-Nikotin z cigaret zvyšuje odbourávání antipsychotických léků v játrech. Kvůli tomu jsou ke zlepšení příznaků potřebné vyšší dávky léků. To může vést ke zvýšení vedlejších účinků léků.

-Čím více člověk kouří, tím je těžší přestat.

 

Alkohol

-Alkohol se často užívá k potlačení úzkosti a na pomoc v sociálních situacích, ale jako důsledek může alkohol působit ještě větší úzkost.

-Alkohol může v průběhu akutní epizody schizofrenie zhoršovat pozitivní  příznaky.

-Alkohol může prohlubovat depresi.

-nadměrné a dlouhodobé požívání alkoholu může vést ke zdravotním problémům.

 

Drogy

-Drogy mohou zhoršovat existující příznaky.

-Drogy ovlivňují léčbu léky. Bývá třeba vyšší dávky, aby se dosáhlo stejné úrovně zlepšení.

-I když krátkodobě mohou drogy ulevovat od úzkosti a problémů a náladou a kognicí, při dlouhodobém užívání mohou příznaky vyvolávat.

-Dlouhodobé užívání drog může vézt k tomu, že nemoc nereaguje na léčbu.

 

Proč by si lidé se schizofrenií mohli myslet, že tyto látky pomáhají?

Mnoho lidí, nejen lidé se schizofrenií, užívá alkohol

- ke zmírnění sociální úzkosti a napětí (např. sklenici vína nebo piva)

-ke zvýšení pocitu štěstí a snížení deprese a úzkosti

-k potlačení příznaků, například slyšení hlasů

-k potlačení vedlejších účinků léků

-ke zlepšení spánku

-k usnadnění společenského kontaktu

 

Ale následky užívání návykových látek mohou být...

-relaps psychózy

-těžší nemoc

-více pobytů v nemocnici

-problémy se zákonem

-násilí (vykonané vámi nebo na vás)

-společenská izolace

-riziko bezdomovectví

-narušení užívání léků

-rodinné problémy

-riziko HIV a AIDS, žloutenky C, žloutenky B (pokud si drogy pícháte)

-finanční potíže

-zvýšené riziko sebevražd/sebevražedných pokusů

 

 

Způsobují vám společenské situace úzkost?

Pokud ano, lze s terapeutem probrat různé postupy, jak to zvládat.

 

.