Fakta a předsudky o schizofrenii

úvod

Schizofrenie je duševní onemocnění, kterému nedostatečně rozumíme, což je živnou půdou pro mnoho nesprávných názorů. V tomto oddíle je uvedeno několik častých výroků o schizofrenii. Které jsou správné a které ne? Správné odpovědi s vysvětlením následují. Možná si rádi otestujete rodinu a přátele.

Chcete si ověřit své znalosti?

 

  1. Schizofrenie je léčitelná porucha?

  2. Lidé se schizofrenií mají "mnohočetnou" osobnost?

  3. Psychotické příznaky se vyskytují jen u schizofrenie?

  4. Lidé se schizofrenií jsou agresivnější než ostatní?

  5. Schizofrenie postihuje více muže než ženy?

  6. Léky používané k léčbě schizofrenie jsou návykové a mění osobnost?

  7. Lidé se schizofrenií, kteří přestanou užívat léky hned, jak odezní příznaky, riskují návrat nemoci?

  8. Schizofrenie je důsledek špatné rodičovské výchovy?

  9. Deprese je u lidí se schizofrenií vážným nebezpečím?

10. Se schizofrenií se dá žít smysluplným životem?

11. Schizofrenie postihuje jen hloupé?

12. Lidé se schizofrenií by neměli mít děti?

                                                                                                                                                                                                      

Odpovědi s vysvětlením

 1. správně

Ve skutečnosti je úspěšnost léčby schizofrenie srovnatelná s úspěšností léčby srdečních nemocí. Léčba ulevuje od příznaků schizofrenie. Léky jsou nezbytnou podmínkou úspěšné léčby i pro vytvoření dobrého vztahu mezi lékařem a pacientem.

 2. nesprávně

Lidé se schizofrenií NEMAJÍ "rozdvojenou" ani "mnohočetnou" osobnost. Toto nedorozumění vzniklo proto, že řecké"schizo" znamená rozdělit a Phenia" znamená mysl. Původní význam však ukazuje na "oddělení" od realita.

 3. nesprávně

Psychotické příznaky se vyskytují i u jiných psychotický poruch, například u bipolární poruchy ( maniodepresivity), při užívání psychotropních látek a u Alzheimerovy choroby. Psychotické příznaky se někdy objevují při tělesném onemocnění, např: u mozkových nádorů. Psychotickými příznaky jsou halucinace a bludy.

 4. nesprávně

Ve zprávách v bulvárních médií s oblibou spojují duševní onemocnění s kriminálním násilím. S výjimkou lidí s doloženým kriminálním násilím před onemocněním a těch, kteří mají problémy s návykovými látkami nebo alkoholem, však většina lidí se schizofrenií NEMÁ sklon k násilnostem. Ve skutečnosti je větší pravděpodobnost, že lidé se schizofrenií budou objetí trestného činu, než že by se ho sami dopustili.

 5. nesprávně

Schizofrenie není závislá na pohlaví a postihuje muže i ženy stejně často. Obecně se však u mužů objevuje průměrně asi o 5 let dříve než u žen. Muži mají obvikle první příznaky schizofrenie krátce po 20. roce života, zatímco ženy spíše v polovině mezi 20.-30. rokem

 6. nesprávně

Antipsychotické léky nejsou návykové. Léky, které jsou návykové, se vyznačují tím, že působí dobrou náladu (euforii), působí příznaky z vysazení a touhu po nich, ale je třeba zvyšovat dávku, aby se dosáhlo stejných účinků. Nic z toho neplatí pro antipsychotické léky. Antipsychotické léky ale mohou mít vedlejší účinky.

Není třeba se obávat ztráty jedinečnosti nebo osobnosti při užívání antipsychotických léků.

 7. správně

Je zásadně důležité, aby lidé se schizofrenií pokračovali v léčbě i po uzdravení se z akutní epizody. Pokud lidé přestanou léky užívat, zvyšuje se riziko relapsu onemocnění.

 8. nesprávně

Schizofrenie je onemocnění mozku a objevuje se u lidí, kteří mají určitou náchylnost. Schizofrenie NENÍ způsobena rodičovskou výchovou. Ve skutečnosti je podpora rodiny důležitým faktorem pro uzdravení.

 9. správně

Deprese je u schizofrenie závažný problém. Deprese může způsobovat, že je obtížnější se vypořádat s nemocí a zvládat ji, a vede k tomu, že lidé fungují v každodenním životě hůře, než by mohli. Deprese je častým důvodem, proč se lidé pokoušejí o sebevraždu vinou pocitů marnosti a zoufalství. Důležité je, že deprese je jen dočasným stavem. Depresi lze léčit-řekněte o ní lékaři.

10. správně

Lidé se schizofrenií zvyšují svou šanci na smysluplný život tím, že spolupracují a dodržují léčebný plán. Léčba ulevuje od příznaků a rovněž pomáhá dotyčnému zvládat své onemocnění. To by mělo povzbudit k novému zapojení se do společnosti. Nemoc nemusí omezovat.

11. nesprávně

Schizofrenie postihuje kohokoli bez ohledu na rasu, pohlaví či společenské postavení. Po celém světě se schizofrenie vyskytuje asi u 1 člověka ze 100.

12. nesprávně

Lidé se schizofrenií, kteří by chtěli založit rodinu, by si o tom měli promluvit s lékařem. Schizofrenie se nedědí, ale riziko jejího rozvoje je větší u dětí, kteří mají jednoho z rodičů se schizofrenií (1 ze 10), ve srovnání se všeobecnou populací  (1 ze 100). Riziko, že se u dítěte rozvine schizofrenie se dále zvyšuje, když mají nemoc oba rodiče.