Možnosti léčby pomocí léků

úvod

Cíl lékové léčby u schizofrenie je trojí: uzdravit člověka, udržet ho zdravého a snížit vedlejší účinky. Při nejlepší léčbě by měly být léky kombinovány s psychoterapií.

Pro léčbu schizofrenie existují různé druhy léků: hlavní druh se nazývá antipsychotické léky. Antipsychotické léky ulevují od příznaků psychózy, ale né vždy nemoc vyléčí. V tomto oddílu se zaměříme na antipsychotickou léčbu-jaké možnosti jsou dostupné a jaké jsou výhody a nevýhody jejího užívání.

 

Co jsou antipsychotické léky?

Antipsychotické léky užívané k léčbě schizofrenie se dělí na dvě skupiny. Starší léky (také známé jako neuroleptika) se označují jako "konvenční" či "typická" antipsychotika. První z nich byl použit před více než 50 lety ve Francii. Novější druhy antipsychotických léků, které se začaly objevovat v 90. letech 20. století, se nazývají "atypická" antipsychotika.

 

Je nějaký rozdíl mezi staršími a novějšími antipsychotickými léky?

Ano. Obecně novější atypické léky nepůsobí ihned, léčí větší skupinu příznaků a obvykle mají méně vedlejších účinků, které jsou také mírnější než u starších léků. Stále více se prokazuje, že novější léky jsou účinnější a vedou k déletrvajícímu zlepšení. V mnoha zemích je nyní doporučeno, aby se atypické léky používaly u pacientů jako lék první volby.

 

Jak dlouho trvá, než začnou působit?

Antipsychotické léky nepůsobí ihned, většinou trvá nejméně 1 měsíc, než potlačí hlavní příznaky. Odborníci doporučují nechat antipsychotikům dost času, než se zamění za jiné antipsychotikum, případně upravit dávku, či přidat jiný lék. Je-li lék vybrán správně, bude také bránit návratu nemoci.

 

V jakých formách jsou tyto léky?

Antipsychotické léky jsou dostupné v mnoha provedeních. Atypická antipsychotika se obvykle užívají (denně) ústy jako tablety, kapsle nebo roztok. Depotní přípravky se dávají jako nitrosvalová injekce, obvykle každý 2-4 týdny. Stále přicházejí nové léky a během léčby jednoho člověka se mohou měnit.

 

Jak mi léky pomohou?

Antipsychotické léky jsou schopny:

-odstranit příznaky jako jsou halucinace a bludy

-pomoci člověku uspořádat se myšlení a řeč

-odstranit negativní příznaky, jako je uzavřenost a potíže s rozhodováním

-bránit návratu příznaků (relapsu), pokud se podávají v dostatečné dávce i potom, co odezněla akutní epizoda.

Zkrátka, antipsychotické léky mohou člověku se schizofrenií pomoci zlepšit kontakt se skutečností, člověk se stává více motivovaným a buduje si lepší vztahy s jinými lidmi. To vede ke zlepšení kvality života a pomáhá tak lidem žít smysluplný život a být součástí společnosti.

 

Co se může stát?

"Pacienti užívající léky žijí kvalitnější život"

"léky představují největší oblast nedůvěry mezi lékařem a pacientem"

 

Časté otázky kolem léků

Můžu pít alkohol? To se nedoporučuje. Alkohol může způsobovat ospalost stejně jako některé léky.

Naruší léky moje soustředění? Ano-někteří lidé zjistí, že pro ně není snadné soustředit se po delší dobu. Soustředění může být postiženo jak nemocí, tak léky. Ke zlepšení soustředění může vést psychoterapie.

Můžu řídit? V každé zemi jsou jiné zákony. Zákon může zakazovat řízení vozidla, v případě, že je to shledáno z důvodu léčby či nemoci za nebezpečné.

Jsou léky návykové? Ne, nejsou.

Změní léky mojí osobnost? Léky nemohou ovlivnit osobnost.

Všechny antipsychotické léky mohou mít vedlejší účinky, které jsou však různé u každého pacienta a u každého léku. Někdy u pacientů vedlejší účinky mizí poté, kdy si tělo na léky zvykne. Mnoho vedlejších účinků lze zvládnout malou úpravou dávky.

 

Co mám dělat, když mám problémy s léky?

Pokud má člověk jakékoliv vedlejší účinky, měl by o tom promluvit se svým lékařem. Lékař může buď změnit dávku, nebo druh léku.

 

Jaké jsou některé z potíží, které mohou nastat?  

Potíže s pohyby (extrapyramidové příznaky)-Potíže s pohyby zahrnují třes a chvění, záškuby a křeče ve svalech. Nejčastěji postižené partie jsou ruce a obličej. Někteří lidé začnou být velmi neklidní. To jsou vedlejší účinky, které se často vídaly u klasických nebi starších neuroleptik. Lidé se schizofrenií a jejich rodiny by měli být ostražití vůči jakýmkoliv vedlejším účinkům a říci o nich ihned lékaři, aby se zabránilo jejich zhoršování. Když má někdo problémy s pohyby, lze je vyřešit úpravou dávky. Pokud problém pokračuje, je možné vyměnit lék za jiný, nebo přidat určité léky (například anticholinergika), které potlačují tyto vedlejší účinky. Člověk užívající novější atypická antipsychotika má zdaleka méně pohybových potíží než ten, který užívá starší antipsychotika.

 

Ospalost

Ospalost je běžným vedlejším účinkem starších antipsychotických léků. Atypická antipsychotika se liší ve své schopnosti nezpůsobovat ospalost či poruchy spánku. Někdy jde o problém, který se vyskytuje pouze na počátku léčbu.

 

Hormonální poruchy

Může dojít ke změnám v produkci některých hormonů, a to jak u žen, tak i u mužů.

Ženy: zvětšení prsů a výtok tekutiny, pokles zájmu o sex, poruchy menstruace.

Muži: zvětšení prsů a výtok tekutiny, pokles zájmu o sex, poruchy sexuálních funkcí.

 

Srdeční a oběhové poruchy

Není neobvyklé, že pacienti mají snížený krevní tlak, když se postaví, což je známo jako posturální hypotenze. Vede k pocitům závrati a točení hlavy. Pomáhá vstávat pomalu, nejprve se na posteli posadit.

 

Problémy s trávícím ústrojím

Nejčastější vedlejší účinky jsou sucho v ústech a zácpa. Tyto problémy lze odstranit žvýkáním žvýkačky v případě sucha v ústech a příjem většího množství vlákniny a ovoce, což uleví od zácpy. Pití většího množství vody přes den je rovněž důležitá.

 

Přibývání na váze

Přibývání na váze může být významným vedlejším účinkem, protože zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku a souvisí se srdečními onemocněními a cukrovkou. Může to být také pro člověka  společensky nepřijatelné. Určitý stupeň přibývání na váze se někdy vyskytuje u atypických antipsychotik. Lékaři ještě přesně neví, proč se tak děje, ale důvody mohou být následující:

-lidé více jedí, hlavně sladké, protože se pak cítí lépe

-pijí více kalorických nápojů

-méně cvičí kvůli samotné nemoci

-sami léky způsobují nárůst hmotnosti

 

Je-li nárůst hmotnosti problém, řekněte o tom svému lékaři. existují možnosti tyto obtíže zmírnit.

 

Cukrovka

Cukrovka u lidí se schizofrenií je poměrně častější než v běžné populaci. Některá atypická antipsychotika mohou zvyšovat riziko rozvoje cukrovky. U některých pacientů může cukrovku způsobit nadváha.

Pokud mají pacienti obavy z rozvoje cukrovky, měli by o tom promluvit se svým lékařem.Lékař může provést vyšetření a zkontrolovat hladinu cukru.

 

Jak si vyberu svoje léky?

Výběr léku by měl být proveden ve spolupráci s lékařem a měl by splňovat specifické potřeby daného člověka. Lze vybírat z mnoha antipsychotických léků a najít ten pravý, není vždy snadné. Lidé reagují na různé léky odlišně. Proto možná bude třeba  zkusit postupně několik různých léků, než se jeden, či kombinace několika, které fungují nejlépe, vybere. V některých zemích je to také otázka ceny léků.

 

Návrhy, na co se ptát ohledně vašich léků

-Jak mi to pomůže?

-Které příznaky mohou být odstraněny?

-Jak se daný lék jmenuje?

-Jaká jsou rizika a jaký je přínos?

-Jaké jsou nejdůležitější výhody?

-Za jak dlouho budu cítit účinek?

-Jak poznám, že má lék vedlejší účinky?

-Jak poznám, že to není jen součást nemoci?

-Mohu také užívat "alternativní" léčbu, třeba bylinky?

-Mohu dostat nějaké písemné informace o mém léku?

-Je návykový?

-Ovlivní mou osobnost?

 

Přestanu někdy brát léky?

Tak jako lidé se srdečním onemocněním nebo s cukrovkou, tak i lidé se schizofrenií budou nejspíše potřebovat brát léky denně po dlouhou dobu. U všech léků se budou dělat pravidelné kontroly, zda jsou účinné a zda nemají vedlejší účinky. Předtím, než se rozhodnete snížit nebo vysadit léky, poraďte se s lékaři, rodinou a přáteli, aby případné následky vysazení bylo mohlo pečlivě hlídat.

 

Proč bych měl potřebovat další léky?

-Deprese je častou komplikací u lidí se schizofrenií. Proto může být nutné doplnit léčbu antidepresivy.

-Někteří lidé (hlavně ti, kteří užívají starší klasická antipsychotika) budou potřebovat léky, které pomáhají bránit vedlejším účinkům, jako je třes nebo neobvyklé pohyby. Tyto léky by se neměly užívat, pokud to není nutné, neboť sami mají své vedlejší účinky.

-Těžká přechodná úzkost může narušovat každodenní život. K potlačení úzkosti lze některým pacientům po krátkou dobu (týdny nebo dny) podávat anxiolytické léky.

-Stabilizátory nálady se používají k vyrovnání jejich výkyvů.

 

Mohu být k užívání léků donucen?

-V mnoha zemích existují zákony, které trvají na užívání léků pacientem, pokud se nemoc stane tak závažná, že se člověk stává nebezpečným sobě nebo okolí.

-Pokud pacient nechce brát léky, má k tomu často nějaký důvod. Diskuse o těchto důvodech může vést ke kompromisnímu řešení.

 

Jaká může být role rodiny při léčbě léky?

To je věc každého člena rodiny. Rodiny mohou:

-připomínat nemocnému užívání léků

-pomoci zjistit jakékoliv problémy, které může lék způsobovat, v časné fázi

-pomoci nachystat či podávat léky

-působit jako obhájce léčby