Psychosociální léčba

 

úvod

Schizofrenie je soubor mnoha různých druhů příznaků, z niž mnohé odpovídají na různé druhy léčby. I když antipsychotické léky jsou v léčbě první volbou, v mnoha případech neodstraní 100% příznaků. Pod pojmem psychosociální léčba rozumíme strukturované psychologické postupy, které mají za cíl pomoci lidem se schizofrenií pochopit svou nemoc a rozumět jejím příznakům. Tento oddíl se zabývá druhy psychosociální léčby, které jsou dostupné.

 

Druhy psychosociální léčby

-podpůrná psychoterapie

Podpůrná psychoterapie je nejběžnější formou dostupné psychoterapie a zahrnuje pravidelné rozhovory s odborníky, což jsou v tomto případě psychiatři, psychologové, psychiatrické sociální pracovnice a sestry.

-Pacientská terapie

Sezení se zaměřují na současné nebo minulé potíže, zážitky, myšlenky, pocity nebo vztahy. Tím že se podělí o své zkušenosti s trénovaným a chápajícím personálem, mohou lidé se schizofrenií začít více rozumět sobě a svým problémům a dokonce rozpoznat přicházející známky potíží v závislosti na závažnosti vlastních příznaků. Nejde však o náhradu antipsychotických léků. V některých zemích jsou rovněž k dispozici upravené formy analytické psychoterapie.

-Rodinná terapie

Rodina může být cennou součástí procesu uzdravování. Podpůrná psychoterapie umožňuje členům rodiny podělit se o své zážitky, myšlenky a pocity.

-Skupinová terapie

Skupinová terapie povzbuzuje lidi, aby na sebe vzájemně působili a projevovali své problémy spolu s dalšími. Ačkoli ne každý se cítí ve skupině dobře, může jít o důležitý krok v učení se tomu, jak navazovat vztahy s jinými a jak získávat společenské dovednosti.

-Psychoedukace

Bylo prokázáno, že psychoedukace zlepšuje schopnost poradit si s nemocí jak u pacienta, tak u rodiny a vede k lepšímu porozumění důvodům probíhající léčby.

-Pro pacienty

Psychoedukace umožňuje dozvědět se něco o schizofrenii a její léčbě, což může bránit relapsu a snížit riziko dalšího pobytu v nemocnici. Psychoedukace probíhá na pokračování buď individuálně, nebo ve skupině pacientů (a jejich rodin) společně.

-Pro rodiny

Psychoedukace poučí členy rodiny o schizofrenii a o obtížích a problémech spojených s touto nemocí. Psychoedukace zjišťuje procesy uvnitř rodiny a má za cíl zlepšit zvládání stresů, krizí a zlepšit komunikaci.Členové rodiny se například učí méně vyjadřovat negativní emoce. O těchto faktorech je známo, že snižuje risiko relapsu u pacienta.

-Kongitivně behaviorální terapie

Kongitivně behaviorákní terapie (KBT) je specifická metoda poskytování psychoterapie, která e týká způsobů , jakými lidé se schizofrenií přemýšlejí (kognice). KBT pro psychotické příznaky je například nejúčinnější ve snižování halucinací za použití zvláštních psychologických technik.

Existuje jen málo trénovaného personálu, takže ačkoliv je KBT účinná, v mnoha zemích není dostupná.

-Kongitivní cvičení (náprava kongice)

Je mnoho duševních cvičení, která mají za cíl upravit paměť nebo jiné duševní schopnosti. Tyto problémy mohou být druhotné při schizofrenii a jejich zlepšení je cílem kongitivní terapie. Je do jisté míry dokázáno, že sebehodnocení, soustředění a schopnost plánování lze zlepšit. Pro dosažení výsledků, je nutné, aby pacient i terapeut prováděli tato"cvičení myšlení" několik měsíců.

-Nácvik sociálních dovedností

Nácvik sociálních dovedností se snaží zlepšit sociální obratnost, pracovní schopnosti a každodenní fungování. Příkladem je pomoc tím, jak si domluvit schůzku, jak vyplnit formulář, jak udělat nejlepší dojem, když hledáme možnosti studia či práce, a jak vytvořit dobré vztahy. Nácvik sociálních dovedností obvykle zahrnuje i hraní rolí.

 

Potřebuji psychosociální léčbu?

Pro většinu lidí se schizofrenií bude psychosociální léčba přínosem. Ta má za cíl:

-upevnit a posílit zdravou část člověka

-zlepšit sebehodnocení a asertivitu

-zlepšit kvalitu života

-snížit riziko relapsu onemocnění

-snížit riziko vysazení léků

-vysvětlit výhody užívání léků

-pomoci člověku zvládat nepříjemné příznaky schizofrenie

-zlepšit vztahy s rodinou a přáteli

-zlepšit důvěru v rodinu, přátelé a lékaře

-pomoci člověku pochopit svou nemoc

-pomoci lidem, aby si mohli sami pomáhat ovlivnit svou nemoc

 

Jak mohu získat psychosociální léčbu?

Dostupnost psychosociální léčby se liší v závislosti na tom, kde člověk žije. Více vám o tom řekne lékař, psychiatr nebo jiný odborník na duševní zdraví.