Zůstat zdravý

úvod

I když úleva od psychotických příznaků je u schizofrenie hlavní cíl, představuje jen polovinu boje. Druhá polovina se týká zvládání nemoci a udržování zdraví. Zůstat zdraví znamená u lidí se schizofrenií zvýšenou kvalitu a produktivitu života. Tento oddíl rozebírá některé způsoby, jimiž mohou lidé zvládat svoji nemoc a zůstat zdraví.

 

Klíč k úspěchu

Ve vědění je síla!

Nejhrozivější stránkou jakékoliv nemoci je obvykle pocit, že člověk ztrácí kontrolu nad svým životem. Znalosti o nemoci a možnostech její léčby mohou pomoci nemoc zvládat.

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Udržovat si dobré tělesné zdraví je důležité pro všechny. To znamená hlídat si stravu, pravidelně cvičit a vyhnout se nebo snížit příjem látek, které mohou mít negativní dopad na zdraví, například kouření a alkohol.

U člověka se schizofrenií se tělesné zdraví někdy přehlíží, protože se pozornost zaměřuje  na duševní nemoc. Špatné zdraví je spojeno s nárůstem dalších zdravotních problémů, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka.

 

Dobrý vztah s lékaři

Dobrý vztah je prospěšný pacientovi i lékaři, neboť pomáhá rozvíjet dobrou komunikaci a důvěru na obou stranách. Tím, že se dokážete svěřit s problémy a ptát se, lékař i vy lépe porozumíte nemoci a problémům.

 

Dodržování léčebného plánu

"pokračuj a budeš chytřejší"

Nezapomínat užívat léky a chodit na kontroly může být obtížné pro kohokoliv. Pomoci může několik metod. Některé z nich představují pomoc od ostatních, konečná zodpovědnost však záleží každému jednotlivci.

 

Léky-vysadit či nevysadit?

Užívání léků po dlouhou dobu bývá obtěžující-pro kohokoliv. Není vzácné, že lidé se schizofrenií si chtějí udělat přestávku, nebo vysadit léky úplně. Někdy se to stává poté, co byl člověk při léčbě v pořádku po dobu 2-3 let.

Před vysazením jakýkoliv léků se poraďte se svým lékařem nebo jinými odborníky na duševní zdraví. Mohou vám nabídnout různé možnosti. Příznaky se nemusejí vrátit ihned po vysazení léků, ale u mnoha lidí je pravděpodobné, že se vrátí. To se nazývá relaps. Nikdo nemůže předvídat, kdo bude mít relaps a kdo ne.

Je důvod, proč chcete ukončit léčbu, uveden v následujícím seznamu?

-Necítím se nemocný.

-Nikdy jsem nebyl nemocný a nepotřebuji léky.

-Zdá se mi, že můj léčebný režim se dá těžko dodržet.

-Moje léky mi působí mnoho vedlejších účinků.

-Stále zapomínám na kontroly a předepisování léků. Zdá se, že se o to nikdo nestará a nezabívá se tím.

-Nemohu si ji dovolit.

- Zdá se mi, že lékaři je jedno, jestli léky užívám, nebo ne.

-Nejsem si jistý, jaký by měl být můj léčebný režim. Slyšel jsem rozporné názory.

-Nepotřebuji léky, potřebuji psychoterapii.

-Můj léčebný plán je komplikovaný a matoucí.

-Uzdravil jsem se.

 

 

Relaps bývá pozvolný

Prvními varovnými signály relapsu mohou být stejné nebo zcela odlišné příznaky jako předtím. Příznaky mohou být zprvu nenápadné a kvůli povaze onemocnění nemusí člověk věřit, že se nemoc vrací.

Faktory, které zvyšují pravděpodobnost relapsu, jsou stres, drogy, alkohol a problémy s tělesným zdravím.

 

Zažíváte některé z následujících věcí přes relapsem?

např:

slyším nové/jiné hlasy

mluvím méně, nebo více

mám neobvyklou náladu, myšlenky nebo pocity

cítím se naštvaný, úzkostný nebo depresivní

cítím se odsouzen k záhubě

nemohu se soustředit

mám potíže se spánkem a jídlem

 

Existuje nějaká léčba, která může pomoci zabránit relapsu nebo ho minimalizovat?

např: Zvládání stresu.Změna dávky nebo změna léků

 

Zjistila vaše rodina nebo lékař něco, co může ukázat, že se nemoc vrací?

např: Změny ve vašem obvyklém spánkovém režimu. Změny ve vaší obvyklé náladě.